Thu thập thông tin 66 HTX điển hình năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nhằm tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp tiếp cận các chủ trương, chính sách trên một cách hiệu quả, xác thực, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã tổng hợp, lựa chọn dự kiến được 66 HTX nông nghiệp điển hình, đặt tên là nhóm “Coop.66” (có Danh sách 66 HTX kèm theo) [1] để xây dựng kế hoạch hỗ trợ mô hình HTX nông nghiệp điển hình giai đoạn 2022- 2025 làm cơ sở phát triển, nhân rộng trên cả nước

[1] Trên cơ sở danh sách các HTX nông nghiệp do các tỉnh, thành phố đề xuất tham gia lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên cả nước giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg; danh sách các HTX nông nghiệp tham gia hệ thống theo dõi thông tin phản hồi chính sách (theo Công văn số 411/KTHT-HTTT ngày 2/7/2021 của Cục KTHT và PTNT) và một số HTX nông nghiệp tiêu biểu, có tiềm năng trong từng lĩnh vực, ngành hàng, vùng miền trên cả nước.

Mẫu Phiếu thu thập thông tin tình hình hoạt động của hợp tác xã điển hình năm 2021 xem chi tiết tại đây

Mẫu Phiếu thu thập thông tin Tình hình hoạt động của hợp tác xã ĐIỂN HÌNH năm 2021 xem chi tiết tại đây

Danh sách các Hợp tác xã, Doanh nghiệp liên kết tham gia hệ sinh thái COOP.66 xem chi tiết tại đây

Tài liệu tham khảo về Hợp tác xã Thanh Bình- Bình Thuận xem chi tiết tại đây

Tài liệu tham khảo về Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận xem chi tiết tại đây

Tài liệu tham khảo về Hợp tác xã Bưởi da xanh Bến Tre xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang