Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
633/KTHT-VP 18/08/2020 Giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Vũ Văn Tiến
12/BC-KTHT-VP 20/03/2020 BÁO CÁO Tổng kết công tác 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
52/KTHT-VP 12/02/2020 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương thướng triển khai nhiệm vụ năm 2020
23/KTHT-GN 07/02/2020 Báo cáo kết quả về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo năm 2019
257/KTHT-GN 08/05/2019 v tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020