Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế để thay thế cây thuốc lá

Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để thay thế cây thuốc lá

Thuốc lá là sản phẩm gây nghiện và tác động có hại về nhiều mặt: sức khỏe con người, môi trường sống, trật tự an toàn xã hội… Thế nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá vẫn không có xu hướng giảm đi. Vậy làm thế nào để giảm tình trạng người hút thuốc lá như hiện nay. Một trong những giải pháp quan trọng là làm giảm nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất thuốc lá. Giải pháp này cũng đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan tới sinh kế của người sản xuất, sơ chế và buôn bán nguyên liệu thuốc lá. Đây là vấn đề lớn cần những giải pháp đồng bộ: từ luật pháp đến chính sách, vận động tuyền truyền; giới thiệu, đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho người trực tiếp tham gia sản xuất, sơ chế và buôn bán nguyên liệu thuốc lá., trong khi thực tế cây thuốc lá là một trong những cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân; là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở các địa phương trồng thuốc lá. Bên cạnh đó, thuốc lá còn là cây mũi nhọn giúp xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương vùng cao và dân tộc thiểu số. Vì vậy, cây thuốc lá được xem là cây trồng tiềm năng có thể phát triển lâu dài, mang lại kinh tế cho các hộ nông dân.

Trong những năm qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Bộ đã phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn của chương trình, dự án như chương trình 30a, 135, chương trình 134, 132, Nước sạch Vệ sinh Môi trường và chương trình xóa đói giảm nghèo, đã tạo nguồn lực đáng kể nhằm phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến các loại cây công nghiệp, cây ăn quả… Kết quả rõ nhất là một số tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung tình hình trồng cây thuốc lá đã giảm qua các năm để chuyển đổi sang sản xuất cây trồng, vật nuôi khác.

Cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn đi kiểm tra tình hình trồng cây thuốc lá

Mặt khác phối hợp tổ chức tuyên truyền, in ấn tờ rơi, tờ gấp cho cán bộ địa phương trong ngành cũng như xuống tận người dân cũng đã giúp cán bộ, nhân dân nhận biết được tác hại của thuốc lá, qua đó giúp cán bộ cơ sở tuyên truyền đến người dân về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá cũng như phổ biến, hướng dẫn người trồng cây thuốc lá chuyển đổi sang ngành nghề khác có thu nhập kinh tế cao hơn.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển đổi ngành nghề cho người trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định ngoài các giải pháp đã thực hiện ở trên tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

-  Tiếp tục chuyển đổi nghề cho người trồng thuốc lá theo hướng hỗ trợ các vùng sản xuất thuốc lá kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn theo hướng sản xuất hàng hóa, có liên kết với doanh nghiệp..

- Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đối với cây trồng vật nuôi chủ lực, có thế mạnh tại địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững.

- Tiếp tục tập trung nguồn lực và ưu tiên hỗ trợ, nhân rộng cho các mô chuyển đổi có hiệu quả.

- Rà soát lại diện tích trồng thuốc lá, qua đó xác định được diện tích trồng thuốc lá kém hiệu quả để chuyển đổi sang sản xuất cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

                                                                                                                                                                             

                  Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (nguồn số liệu từ Chi cục PTNT tỉnh Cao Bằng)


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang