Đào tạo nghề lao động nông thôn

20 10
Lớp học kinh doanh cho nông dân Việt Nam

Lớp học kinh doanh cho nông dân Việt Nam

LỚP HỌC KINH DOANH CHO NÔNG DÂN VIỆT NAM   Một trong những hoạt động quan trọng thuộc hợp phần về tăng cương năng lực các tác nhân để thực hiện đổi...

Ngày 20/10/2022