CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XÃ KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC TỈNH HÒA BÌNH

Xây dựng 11 tổ nhóm liên kết sử dụng máy để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 22 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo, 11 hộ mới thoát nghèo thuộc xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là mục tiêu xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo trên địa bàn xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Vừa qua, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT cùng với Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã thành lập 11 tổ nhóm sử dụng chung 11 máy cày đa năng DC900 tại mô hình Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp thuộc xã Kim Bộ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.  Mô hình giúp tăng cường cơ hội sinh kế và thay đổi tư duy tập quán sản xuất cho người nông dân nghèo nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số, phát huy được vai trò liên kết trong sản xuất, nâng cao được hiệu quả sử dụng máy cũng như thu nhập cho các hộ, tạo ra cơ hội việc làm, hình thành các tổ chức sản xuất (liên hộ, nhóm hộ). Tạo ra được nhân tố sản xuất mới mang tính tích cực, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá góp phần giảm nghèo cho nông dân xã Kim Bôi, Hòa Bình nói riêng và vùng miền núi phía Bắc nói chung.

 Lan Anh- Cục KTHT&PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang