Hội thảo về rà soát chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2002 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

          Trong 2 ngày 08-09/10/2020 tại Thành phố Sơn La, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo về rà soát chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2002 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025. Đồng chí An Văn Khanh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Thành Đông – Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đồng chủ trì  Hội thảo.
           Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn 20 tỉnh, thành phố có địa bàn miền núi, khó khăn từ Quảng Trị trở ra.
Quang cảnh Hội thảo

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi và thảo luận những kế quả, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo thời gian qua và các giải pháp về chính sách và cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; trao đổi giới thiệu về máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với Miền nui, cụ thể:

          - Đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo giai đoạn 2009-2020 và đề xuất nội dung, cơ chế thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng nghèo giai đoạn 2021-2025

        - Đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp khu vực miền núi và đề xuất nội dung cơ chế thực hiện phát triển sản xuất nông lâm nghiệp vùng miền núi dân tộc thiểu số giai đoạn tới” (theo Nghị quyết số 88 của Quốc hội)

          - Đề xuất chính sách và cơ chế hỗ trợ giảm PTSX để nghèo giai đoạn 2021-2025.

 

                                                              Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn

                                                                     Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam