Tài liệu tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp

Quyết định số 48/QĐ-KTHT-HTTT ngày 09/4/2021 về việc phê duyệt tài liệu tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp chi tiết tại đây

Tài liệu tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp chi tiết tại đây

Quyết định số 427/QĐ-KTHT-HTTT NGÀY 22/12/2020 phê duyệt tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên (TOT) sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển HTX  chi tiết tại đây

Tài liệu Hướng dẫn cho tập huấn viên (TOT) sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển HTXp chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam