đề xuất kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy và triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị Quý đơn vị trong và ngoài Bộ theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất kế hoạch và kinh phí thực hiện đối với các nội dung chính như sau:

  1. Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy;
  2. Xây dựng mô hình/dự án

 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật nuôi, cây trồng mới thay thế cây có chứa chất ma túy”;

  1. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao để thay thế cây có chứa chất ma túy.

Đề xuất của các đơn vị đề nghị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trước ngày 29/7/2022 để xem xét, tổng hợp báo Bộ (Chi tiết liên hệ Văn phòng Cục, điện thoại: 02438437673)

CV đề nghị đăng ký


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang