Mô hình trồng hồng không hạt ở Bắc Kạn

Phát huy thế mạnh của địa phương là hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển kinh tế xã hội và góp phần giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn. Hồng không hạt là một trong 5 sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh cùng với cam, mơ, chè, quýt mà UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều chính sách chuyển đổi cơ cấy cây trồng để nâng cao thu nhập trên 1 đơn vị diện tích. 
Với mục đích tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 2 xã Đồng Lạc và Ngọc Phái thuộc huyện Chờ Đồn tỉnh Bắc Kạn, Viện kinh tế và phát triển thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng mô hình hỗ trợ 43 hộ nghèo, cận nghèo 3.537 cây giống hồng không hạt trên diện tích trồng 6,12 ha, cùng với vật tư và kỹ thuật mới giúp bà con tăng thu nhập, phát triển kinh tế và không tái nghèo. Với tỷ lệ cây giống sống 80-85%, sau 3 năm ước bình quân mỗi cây cho 30-50kg quả, với giá bán như hiện nay là 35.000đ/kg thì lãi suất trên 1 ha đạt 350 triệu đồng/năm. Và trên địa bàn tỉnh, huyện cũng có nhiều doanh nghiệp bao tiêu, thu mua các sản phẩm từ cây hồng không hạt . Từ các yếu tố trên cho thấy xây dựng và nhân rộng mô hình trồng hồng không hạt trên địa bàn có tính khả thi cao và có khả năng nhân rộng ở các nhóm hộ và địa bàn khác.

Lan Anh-Cục Kinh tế hợp tác và PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang