Kết quả hỗ trợ sản xuất ở huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Giai đoạn 2016-2020, huyện Sốp Cộp đã tổ chức triển khai thực hiện 177 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, 140 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 37 mô hình, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 52.768 triệu đồng để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến với người nghèo, cụ thể:
- Hỗ trợ 633.255 cây giống các loại (cam, bưởi. sơn trà, cà phê), trên 16 tán khoai tây, trên 15 tấn lúa giống; hỗ trợ trên 1.000 tấn phân bón các loại.
- Hỗ trợ 1.180 con gia súc các loại (trong đó chủ yếu là hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản giống địa phương), hỗ trợ trên 300.000 con cá giống
- Hỗ trợ 724 máy móc nông nghiệp các loại (máy cầy tay, máy tuốt lúa, máy phun thuốc bảo vệt hực vật, máy xay xáy…).
- Hỗ trợ khai hoang phục hóa được 224 ha đất trồng lúa nước.
Các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 45,93% năm 2016 xuống còn 27,17% năm 2020. Nhìn chung các hộ nghèo tham gia dự án đã cam kết sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đúng mục đích.

Lan Anh - Cục KTHT&PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang