Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Canh Nông và tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/9/2020 về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội thi) nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế các sản phẩm thủ công phát huy ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thông tin chi tiết:

http://dcrd.gov.vn/upload/images/nnnt/6219KH-BNN-KTHT_%20KH%20H%E1%BB%99i%20thi%20sp%20TCMN%20VN%20n%C4%83m%202020.pdf

http://dcrd.gov.vn/upload/images/nnnt/704-TB%20Thong%20bao%20Hoi%20thi%20TCMN.pdf

http://dcrd.gov.vn/upload/images/nnnt/Ban%20mo%20ta%20kem%20CV%20704.TB.KTHT.NNNT%20(1).doc

http://dcrd.gov.vn/upload/images/nnnt/brochure%20hoi%20thi%20hang%20TCMN-trang%20%20don%20(1).pdf

http://dcrd.gov.vn/upload/images/nnnt/%C4%90%C6%A1n%20d%E1%BB%B1%20thi%20kem%20CV%20704.TB.KTHT.NNNT.doc


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam