Xây dựng mô hình đào tạo nghề nông nghiệp năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức xây dựng mô hình đào tạo nghề nông nghiệp có hiệu quả cho lao động nông thôn năm 2020, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị các Trường đào tạo nghề, đơn vị dạy nghề căn cứ vào năng lực, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị đề xuất kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
Đề nghị các trường, đơn vị đào tạo nghề phối hợp với các địa phương lựa chọn địa bàn, ngành nghề dự kiến đào tạo, xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện mô hình điểm về đào tạo nghề nông nghiệp và dự toán kinh phí thực hiện theo đề cường gửi kèm file dưới đây.

De cuong xay dung mo hinh

Báo cáo kế hoạch đề nghị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 20/8/2019 đề tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Trần Thị Loan, Số điện thoại 0913136268, email loanloc184@gmail.com


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam