Đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ PTSX, tạo việc làm, tăng thu nhập tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trong những năm tới, để tiếp thực hiện các dự án, tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất để gairm nghèo có hiệu quả,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi xin đề xuất một số nội dung sau:
Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo
- Tiếp tục thực hiện chính sách Hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. Hộ nhận khoán phải vay vốn để trồng rừng sản xuất (15 triệu/ha) hoặc vay chăn nuôi (50 triệu/hộ).
- Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi,…và thực hiện theo chuỗi giá trị.
- Hỗ trợ các dự án phát triển ngành nghề cho nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với đề án “Mỗi xã một sản phẩm”
- Hỗ trợ các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm gắn với cho vay hỗ trợ việc làm và xuất khẩu lao động.
Đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện
- Tăng cường phân cấp cho các địa phương trong việc quy định mức hỗ trợ cho hộ, dự án, tỉ lệ đối ứng hộ dân khi tham gia thực hiện các dự án hỗ trợ PTSX.
- Thực hiện hỗ trợ theo nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã. Đối tượng tham gia dự án phải có điều kiện đất đai, lao động, …và phải vay vốn mới được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án phát triển sản xuất.
- Tăng nguồn kinh phí thực hiện dự án HTPTSX để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các dự án tập trung, có trọng tâm, trọng điểm (không chia nhỏ thành các tiểu dự án như hiện nay: Tiểu dự án 3 của Dự án 1 thuộc Chương trình 30a; Tiểu dự án 2 của Dự án 2 thuộc Chương trình 135 và Dự án 3 của các xã Ngoài chương trình 30a và 135) vì nhiều dự án với kinh phí hỗ trợ chưa đến 100 triệu.
Lan Anh-Cục Kinh tế hợp tác và PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang