Tài liệu sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành kinh tế hợp tác và PTNT

Ngành Kinh tế hợp tác và PTNT triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp tăng cao. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, quyết tâm của tập thể Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và sự lỗ lực của các địa phương, ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm đã đạt được những mục tiêu đề ra.

Dự thảo báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang