Hội nghị trung tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ACEDAC) lần thứ 29 và Hội nghị nhóm công tác phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ASWGAC) lần thứ 24

Trung tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (sau đây gọi tắt là ACEDAC) được thành lập từ năm 1984 theo kết luận của Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN với mục tiêu tập hợp, chia sẻ, phân tích thông tin về phong trào hợp tác xã nông nghiệp các nước ASEAN thành viên, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, các dự án, chương trình của các nước thành viên về phát triển hợp tác xã nông nghiệp; thúc đẩy các hoạt động, dự án liên quan đến hợp tác xã nông nghiệp, mạng lưới, khuyến khích và hợp tác các đối tác triển khai các dự án khu vực về phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Để thực hiện các hoạt động của ACEDAC, nhóm công tác phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN cũng được thành lập (sau đây gọi tắt là ASWGAC).
Theo cơ chế luân phiên chủ trì, ngày 06/9/2023, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đại diện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trung tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ACEDAC) lần thứ 29 và Hội nghị nhóm công tác phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ASWGAC)  lần thứ 24 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các nước trong khu vực.
Đồng Chủ trì Hội nghị là ông Lê Đức Thịnh – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và ông Trần Minh Hải – Phó Hiệu trưởng trường Chính sách Công và PTNT. Tham dự trực tiếp tại Hội trường có đại diện Cục Kinh tế hợp tác (Bộ KH và ĐT), Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Trường Quản lý Cán bộ Nông nghiệp và PTNT; các tổ chức quốc tế DGRV tại Việt Nam; cơ quan báo chí, truyền thông….
Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày 6 và 7/9/2023 đã thảo luận nhiều nội dung và chia sẻ các kinh nghiệm, thông tin và các hoạt động hợp tác như việc phát triển các mô hình về phát triển các chuỗi tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã, thúc đẩy diễn đàn diễn đàn kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp, các hoạt động tăng cường vai trò của phụ nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp ASEAN, việc vận hành và triển khai trang web chung về acedac, các dự án hợp tác với khu vực về phát triển hợp tác xã nông nghiệp cũng như các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ thông tin về tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp, các kinh nghiệm hỗ trợ giúp hợp tác xã tiêu thụ nông sản, kết nối phát triển theo các vùng nguyên liệu, vai trò của hợp tác xã trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu…
So với các nước trên thế giới, nhất là ở khu vực ASEAN thì HTXNN Việt Nam còn hạn chế. Vì vậy, thông qua Hội nghị Việt Nam rất mong muốn được học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển HTX của các nước trong khối ASEAN để cùng nhau hỗ trợ HTX vì sự phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực và phối hợp với các nước trong khu vực để hành động vì sự phát triển của hợp tác xã nông nghiệp với triết lý chung của ASEAN là cùng nhau sống và phát triển, chủ động, trách nhiệm, đoàn kết cùng nhau vượt qua thách thức, hướng tới tương lai tươi đẹp của ngôi nhà chung ASEAN./.
Nguồn: Phòng Kinh tế hợp tác


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang