Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đối với khu vực HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sáng nay, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (KTHT & PTNT), thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo tham vấn về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đối với khu vực HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội thảo được đồng chủ trì bởi Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục KTHT & PTNT, Ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã, Ông Lê Hoàng Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam với sự tham gia của đại diện đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các đơn vị viện, trường liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng đại diện các Chi cục PTNT của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và 20 giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp, đại diện một số tổ chức quốc tế thuộc mạng lưới Netcoop, cán bộ tổ chức GIZ và một số đại biểu thuộc địa bàn Dự án “Các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh”. Sự kiện là một hoạt động của Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh trong Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam (GIC Việt Nam)
Đây là sự kiện trong chuỗi các sự kiện tham vấn xây dựng Luật HTX sửa đổi. Hội thảo đã nghe 3 bài trình bày i) Chiến lược phát triển Việt Nam đến năm 2030 và yêu cầu sửa đổi Luật HTX 2012, ii) Tổng hợp Luật HTX một số nước về kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, tín dụng nội bộ, giao dịch với thành viên, phát triển liên đoàn HTX, thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã.
Mục tiêu sửa đổi Luật HTX 2012 nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho HTX hoạt động; tạo sự gắn kết giữa các tổ chức kinh tế hợp tác; phát huy được các đặc trưng của hợp tác xã; thu hút được nhiều đối tượng tham gia.  

Các đại biểu cho rằng, phát triển hợp tác xã, đặc biệt hợp tác xã nông nghiệp phải được coi là động lực để phát triển kinh tế nông thôn. Từ đó, các quy định, chính sách sẽ có những ưu tiên nhất định.

Một số nội dung dự thảo Luật HTX sửa đổi được thảo luận  tại Hội thảo:
- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh  của Luật sửa đổi bao gồm: Liên đoàn HTX, Liên hiệp HTX, HTX, THT;
- Quy định về thành viên bao gồm thành viên chính thức và thành viên liên kết của hợp tác xã;
- Sửa đổi về thành lập hợp tác xã theo hướng đơn giản thủ tục thành lập, xem xét bỏ phương án SXKD, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hợp tác xã;
- Quy định về tài sản, tài chính của hợp tác xã
- Về số lượng thành viên: giảm thành viên tối thiểu xuống 5 thành viên; chia thành 2 nhóm thành viên (thành viên chính thức và thành viên liên kết); quy định về vốn góp tối đa tăng là 30%;
- Lựa chọn cơ cấu tổ chức theo quy mô HTX: HTX siêu nhỏ (chỉ có đại hội thành viên, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc); HTX quy mô nhỏ (Có Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên); HTX vừa và lớn (có HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát);

- Về liên hiệp HTX: số thành viên tối thiểu giảm xuống còn 3 HTX;
- Liên đoàn HTX: Có ít nhất 5 HTX, Liên hiệp HTX;
- Quy định thực hiện kiểm toán hợp tác xã: đối tượng kiểm toán là HTX, liên hiệp HTX có quy mô vừa, lớn, liên đoàn HTX, các tổ chức tín dụng nội bộ, các tổ chức HTX nhận hỗ trợ của nhà nước. Tần suất kiểm toán hợp tác xã theo quy mô (từ 2 – 3 năm/lần);
- Tổ hợp tác: đăng ký tại cơ quan đăng kí kinh doanh cấp huyện, không có tư cách pháp nhân, khi hoạt động từ trên 6 tháng thì có thể chuyển đổi thành HTX;
- Tổ chức kinh tế hợp tác là thành viên bắt buộc của Liên minh HTX;
- Chính sách hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể: có Chương chính sách hỗ trợ riêng, ưu tiên vùng có dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ,..;
- Các nội dung hỗ trợ cho kinh tế tập thể: phát triển nguồn lực, tư vấn; ứng dụng KHCN, chuyển đổi số; xây dựng thương hiệu, XTTM và đầu tư; tín dụng, bảo hiểm; tiếp cận mặt bằng sản xuất; ưu đãi về thuế, phí và lệ phí; xây dựng hạ tầng, trang thiết bị; chi phí kiểm toán;
- Các vấn đề về phân phôi thu nhập của tổ chức kinh tế hợp tác


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang