Đề xuất đào tạo nghề nông nghiệp thực hiện CTMT xây dựng NTMCTMTQG

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn trình Bộ phê duyệt, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT kính đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai một số nội dung cụ thể xem chi tiết tại đâyhttps://dcrd.gov.vn/upload/images/NNNT/CV864_%C4%91%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20KH%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20ngh%E1%BB%81_0001.pdf


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang