Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện 02 chương trình Mục tiêu quốc gia  xây giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến và kiểm tra công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên. Đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh về việc thực hiện các chính sách pháo luật về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các đề xuất của địa phương về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tiếp theo. Cũng trong thời gian công tác tại tỉnh, đoàn công tác cũng đã đến làm việc và khảo sát thực tế ở 01 xã đăc biệt khó khăn, 01 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                                               Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam