Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Kiểm tra  công tác triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và  chuẩn bị cho đề xuất nội dung, nhu cầu kinh phí và cơ chế quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 9 tháng 7 năm 2020, tại tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiêm tra công tác giảm nghèo ở tỉnh Bắc Kạn, tham gia đoàn công tác có đại diện các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lao động -Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Làm việc với đoàn công tác Trung ương ở tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các Sở Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành có liên quan.

Đoàn kiểm tra cùng với địa phương đánh giá kết quả thực hiện Chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo bèn vững giai đoạn 2016-2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bao gồm: việc thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật từ việc lập và giao kế hoạch thực hiện hiện chương trình; công tác giám sát, đánh giá chương trình ở các cấp; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trên bàn; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của địa phương về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện giảm nghèo cho giai đoạn tiếp theo.

                                                                                      Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam