Video

16 08
không để đứt gãy chuỗi giá trị nông sản

không để đứt gãy chuỗi giá trị nông sản

Hai tổ công tác phía Nam và phía Bắc của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là nắm bắt nguồn cung, kết nối thông thương,...

Ngày 16/08/2021