Tin tức – Sự kiện (Media - Event)

03 11
KHAI MẠC FESTIVAL LÀNG NGHỀ NĂM 2022

KHAI MẠC FESTIVAL LÀNG NGHỀ NĂM 2022

Tối ngày 02/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ khai mạc Festival làng nghề năm 2022 cùng với Hội chợ làng nghề và sản...

Ngày 03/11/2022