Cơ điện

14 04
Cơ giới hóa nông nghiệp Hàn Quốc

Cơ giới hóa nông nghiệp Hàn Quốc

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới và khu vực có trình độ cao về cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch tiên tiến, các nước Âu-...

Ngày 14/04/2020