xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với 04 tiêu chuẩn quốc gia về máy nông nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2021- 2022 được giao tại Quyết định số 3760/BNN-KHCN ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch xây dựng 04 tiêu chuẩn quốc gia về máy nông nghiệp, gồm:
1. Máy kéo nông nghiệp – Yêu cầu về phanh. (file đính kèm)
2. Máy nông nghiệp – Máy kéo hai bánh – Yêu cầu kỹ thuật. (file đính kèm)
3. Máy nông nghiệp – Máy kéo bốn bánh – Yêu cầu kỹ thuật. (file đính kèm)
4. Máy nông nghiệp – Động cơ cỡ nhỏ - Phương pháp thử. (file đính kèm)
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; để tiếp tục hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đăng tải toàn bộ nội dung 04 tiêu chuẩn quốc gia về máy nông nghiệp nêu trên để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.
Nội dung góp ý xin gửi về hộp thư: manhck32@gmai.com trước ngày 15/7/2022./.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang