Mời báo giá cung cấp dịch vụ

Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025;
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn dự kiến thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền nhận biết tác hại nhằm vận động xóa bỏ cây có chứa chất ma túy”. Để phục vụ nhiệm vụ nêu trên, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có nhu cầu lựa chọn đối tác cung cấp các dịch vụ với thông tin chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị các đơn vị có khả năng và nhu cầu gửi Báo giá về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trước ngày 23/5/2024. Địa chỉ: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, nhà B9, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Chi tiết Thông báo số 797/TB-KTHT-VP ngày 06/5/2024 xem tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang