10 04
Chào mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

Chào mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các tổ vần...

Ngày 10/04/2020