Lễ Công bố, giới thiệu học liệu điện tử đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp

Tiếp nối chuỗi sự kiện “Tuần lễ HTX nông nghiệp - Chào mừng 77 năm ngày HTX Việt Nam”, hôm nay ngày 6.4.2023 tại KS. Mường Thanh- TP. Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ công bố, giới thiệu học liệu điện tử đào tạo nghề Giám đốc HTX nông nghiệp.


Để triển khai chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đặc biệt là Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triẻn nông thôn đã xây dựng các chuẩn, chương trình, giáo trình, bộ đề thi và học liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin vào đào taọ. Hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, còn gặp một số khó khăn trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo.

Để khắc phục khó khăn trong công tác đào tạo, năm 2022, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng học liệu điện tử nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo nghề cho lao đông nông thôn ở các địa phương.

Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố học liệu điện tử nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp làm tài liệu đào tạo trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức lớp học, tạo điều kiện cho các học viên tham gia.

Phòng Kinh tế hợp tác


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang