HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 590/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và triển khai Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu Hội nghị: 

1. Chương trình Hội nghị.

2. Báo cáo sơ kết Nghị quyết 22.

3. Báo cáo triển khai Quyết định 590/QĐ-TTg.

4. Báo cáo tham luận.

5. Nghị quyết số 22

6. Quyết định số 590/QĐ-TTg.

7. Văn bản 5668 Hướng dẫn QĐ590


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang