Hội nghị Định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 7/4 tại Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh uỷ Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh và Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Lê Đức Thịnh đã chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đại biểu Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các doanh nghiệp, tập đoàn có thực hiện liên kết, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu…


Hội nghị đã giành thời gian đánh giá thực trạng năng lực, hiệu quả hoạt động và vai trò của các hợp tác xã nong nghiệp vùng ĐBSCL và những rào cản trong phát triển HTX nông nghiệp của vùng trong định hướng xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm thuỷ sản và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương vùng ĐBSCL trong việc hỗ trợ phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đề xuất chương trình các nhiệm vụ cụ thể, thống nhất chỉ đạo của Bộ và các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển bền vững HTX nông nghiệp gắn với thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản hàng hoá vùng ĐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã chỉ đạo: cần tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong quá trình tài cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất chuỗi giá trị; cần nâng cao vai trò chủ động của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với chiến lược ngành để nâng cao vị thế của HTX NN; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Trung ương trên địa bàn về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025; chú ý xây dựng nhiều mô hình HTX nông nghiệp quy mô lớn, đông thành viên để HTX NN thực hiện nhiều dịch vụ cung cấp cho thành viên, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp; thúc đẩy chính sách tín dụng, cho vay theo chuỗi giá trị, gắn với các vùng nguyên liệu quy mô lớn./.

Phòng Kinh tế hợp tác


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang