ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Bảo vệ sinh kế trước rủi ro biến đổi khí hậu nhờ chính sách bảo hiểm nông nghiệp

     Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là nước đứng đầu về gánh chịu những hậu quả nặng nề trong số 84 quốc gia đang phát triển vùng ven biển chịu ảnh hưởng của nước biển dâng. Dự báo đến 2050, tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và các ngành liên quan về kinh tế có thể làm giảm 0,7-2,4% GDP của Việt Nam. Trước tình trạng các biến cố bất lợi trong sản xuất nông nghiệp xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, Chính phủ Việt Nam đã có các giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó thảm họa tự nhiên và do con người gây ra trong nông nghiệp, một trong những động lực chính của nền kinh tế. Trong đó, bảo hiểm nông nghiệp là một trong những giải pháp được kỳ vọng giúp giảm thiểu rủi ro, nông dân nhanh chóng phục hồi được sản xuất.

        Từ nhiều năm nay Công ty Tái bảo hiểm Thụy sỹ - Swiss Re luôn là đối tác quan trọng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ về nâng cao năng lực ứng phó trong sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ bà con nông dân. Kể từ khi thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011, Công ty đã cùng các Bộ, ngành và các Công ty bảo hiểm gồm Bảo Việt, Bảo Minh, và Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) xây dựng và phát triển năng lực về bảo hiểm nông nghiệp cho Việt Nam, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho 10 triệu nông dân.

      Sau giai đoạn thí điểm 2011-2013 đến nay, hệ thống văn bản chính sách về bảo hiểm nông nghiệp đã được ban hành đầy đủ, tạo khung pháp lý để thực hiện. Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp ra đời. Theo đó, chương trình bảo hiểm nông nghiệp sẽ hướng tới tăng cường an ninh lương thực, và đảm bảo thu nhập cho nông dân; người dân khi mua bảo hiểm nông nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần phí bảo hiểm cho 5 sản phẩm (lúa, trâu, bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) thuộc địa bàn 19 tỉnh trên cả nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam

    Cùng với Tổng Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Swiss Re đã cung cấp năng lực tái bảo hiểm cho chương trình này, bao gồm ba hợp phần chính là bảo hiểm vật nuôi, thủy sản, và lúa.
    Riêng đối với bảo hiểm cây lúa, điểm khác biệt của chương trình mới lần này là ứng dụng công nghệ viễn thám nhằm theo dõi diện tích gieo trồng, qui trình sinh trưởng, diện tích lúa bị thiệt hại và năng suất lúa. Nhờ đó, chính phủ Việt Nam đã có thể xây dựng và triển khai một chương trình bảo hiểm chỉ số năng suất đầu tiên trong khối Cộng đồng các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN). Cũng nhờ công nghệ viễn thám mà chương trình có thể áp dụng một qui trình chi trả bồi thường đơn giản và nhanh chóng.
    Dự án RIICE (Thông tin Viễn thám và Bảo hiểm Nông nghiệp tại các Nền Kinh tế mới nổi), một dự án đối tác công tư giữa Công ty Sarmap, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC), Công ty Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Swiss Re đã giúp ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác cung cấp dữ liệu về sản xuất lúa.
     Trong 10 năm qua, dự án đa bên đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và nay đã trở thành một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu. Kết quả mang lại là một dự án đổi mới sáng tạo và thành công tại Việt Nam. Cơ quan quản lý bảo hiểm Việt Nam đã phê chuẩn sản phẩm và Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) đã được giao xử lý và cung cấp số liệu bằng công nghệ RIICE làm cơ sở để đánh giá năng suất lúa, áp dụng trong sản phẩm bảo hiểm cây lúa thực hiện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.      Swiss Re đã dẫn dắt quá trình phát triển sản phẩm bảo hiểm, và tích cực tư vấn cho Bộ NNPTNT và bộ Tài Chính trong suốt thời gian thực hiện dự án.
     Đại dịch Covid 19 toàn cầu cũng chính là một lí do thúc đẩy các giải pháp số trong mọi ngành, mọi lĩnh vực. Là một đối tác trong dự án RIICE và trong ngành bảo hiểm, Swiss Re đã có cơ hội đưa một giải pháp công nghệ tân tiến vào theo dõi và dự báo năng suất lúa tại Việt Nam nhằm tận dụng sức mạnh của công nghệ số trong việc quản lý, theo dõi quá trình phát triển lúa và xác định năng suất lúa.
      Đây là một bước tiến lớn đối với cả chính phủ và ngành bảo hiểm. Phương pháp mới này sẽ giúp cung cấp thông tin kịp thời, và giúp ra quyết định từ xa một cách hiệu quả. Công nghệ viễn thám kết hợp với bảo hiểm đã tạo ra một mô hình sáng tạo mới mà các nước có thể tham khảo và áp dụng nhanh chóng và hiệu quả trong công cuộc đảm bảo an ninh lương thực và an ninh thu nhập của mình./.
Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn
                                                                                         Cục Kinh tế hợp tác và PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang