Đoàn công tác củc Cục Kinh tế hợp tác và PTNT thực hiện khảo sát hỗ trợ thúc đẩy phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Từ ngày 16-19 tháng 9 năm 2020, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đoàn công tác khảo sát và làm việc tại HTX Quế Phú, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Trong chuyến công tác Đoàn đã làm việc với với Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển hợp tác xã và chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn các tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực hiện, Đoàn đã giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn giải pháp thực hiện để giúp các địa phương khắc phục giải quyết thực hiện các chính sách đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Ngoài ra Đoàn đã đi khảo sát thực tế và làm việc với một số các hợp tác xã nhằm hỗ trợ, thúc đẩy giúp đỡ cho các hợp tác xã phát triển trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cụ thể đó là: tại tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn đã làm việc hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Lộc, xã Lộc Bộ, huyện Phú Lộc (hợp tác xã được thành lập trên cơ sở liên kết của 6 HTX xung quanh vùng với 29 thành viên, sản xuất trên 1.000ha rừng, HTX đã xây dựng trụ sở, nhà máy chế biến gỗ…trên diện tích 1.500m2); Hợp tác xã nông nghiệp Phú Bài, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (hợp tác xã được thành lập từ năm 1977 với 847 thành viên và 1.762 lao động, sản xuất có 486ha đất nong nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh các dịch vụ tưới tiêu, giao thông nội đồng, làm đất, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, trồng rừng); Tại tỉnh Quảng Nam đoàn đã làm việc với Hợp tác xã nông nghiệp I Điện Phước, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn (hợp tác xã được thành lập từ năm 1978 với 1793 thành viên, vốn điều lệ 712 triệu đồng, tổng doanh thu dạt 7,3 tỷ đồng, thực hiện các dịch vụ thủy nông, điện, giống, vật tư nông nghiệp, thu hoạch, tín dụng…), với Hợp tác xã nông nghiệp Điện Quang, thị xã Điện Bàn và Hợp tác xã Quế Phú, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (hợp tác xã được thành lập vào năm 2014 với 2140 thành viên, tổng doanh thu 13,1 tỷ đồng, lợi nhuận 546 triệu đồng, hoạt động các dịch vụ như thủy lợi, vật tư nông nghiệp, làm đất và thu hoạch, trồng rừng, sản xuất giống, nước sinh hoạt, xây dựng cơ bản, tín dụng nội bộ, liên kết và bảo tiêu sản phẩm nông nghiệp); tại tỉnh Quảng Ngãi đoàn đã làm việc hỗ trợ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (hợp tác xã được thành lập năm 2016 và được sát nhập từ 5 HTX kiểu cũ với 3.419 thành viên, 12.534 lao động, tổng doanh thu 12 tỷ đồng, sản xuất với diện tích 3.940ha đất nông nghiệp, hoạt đọng kinh doanh dịch vụ thủy lợi, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, tiêu thụ nông sản, giống cây trồng), và Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Nấm Đức Thuận, xã Đức Thuận, huyện Mộ Đức (hợp tác xã được thành lập năm 2016 với 19 thành viên, hoạt động sản xuất Nấm Sò, Nấm Linh Chi, Nấm Bào Ngư, vốn điều lệ 2,3 tỷ đồng, doanh thu 2,1 tỷ đồng, giúp thu nhập 5 triệu đồng/lao động). Trong các buổi làm việc với các HTX Đoàn đã giải đáp thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã trong quản trị hoạt động theo Luật HTX năm 2012, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tín dụng, đất đai…giúp các HTX phát triển, củng cố nâng cao năng lực, sản xuất kinh doanh, tham gia liên kết ổn định và bền vững./.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang