Số/ký hiệu
Ngày ban hành 06/06/2019
Người ký Cục trưởng Lê Đức Thịnh
Trích yếu Điều khoản tham chiếu Hội thảo quốc tế về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Thực trang - Kinh nghiệm - Định hướng
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Điều khoản tham chiếu Hội thảo quốc tế về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Thực trang - Kinh nghiệm - Định hướng

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất