Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thành viên hợp tác xã nông nghiệp năm 2023

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đề nghị Quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và năng lực đề xuất kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã nông nghiệp theo các chủ đề dự kiến tại Phụ lục I đính kèm Công văn này. Các lớp tập huấn cần phải tổ chức chiêu sinh ít nhất tại 3 tỉnh/thành phố liền kề nhằm đảm bảo tính nhân rộng, giao lưu học hỏi giữa các địa phương. Chi tiết công văn số 428/KTHT-HTTT ngày 17/5/2023 xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang