Đề xuất kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ phát triển trang trại, KTTT, HTXNN, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 và đào tạo bồi dưỡng HTX

Trên cơ sở xây dựng Kế hoạch, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, giai đoạn 2025-2027 các nội dung, nhiệm vụ thuộc các Chương trình, Đề án giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì (nội dung chi thường xuyên) để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
Căn cứ vào các kế hoạch, nhiệm vụ và nhu cầu công việc về thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp và liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, phát triển vùng nguyên liệu, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đề nghị Quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đề xuất, đăng ký triển khai các nhiệm vụ phát triển KTTT, HTXNN; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 và đào tạo bồi dưỡng HTX năm 2025 thực hiện chương trình hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
- Đề xuất, đăng ký triển khai các nhiệm vụ theo các nội dung dự kiến năm 2025 tại Phụ lục I đính kèm Công văn này (có thể đề xuất các chủ đề, nhiệm vụ khác theo nhu cầu thực tế).
- Xây dựng thuyết minh kế hoạch, dự toán ngân sách triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 tại Phụ lục II đính kèm Công văn này.
Đề nghị Quý đơn vị quan tâm gửi đề xuất về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 18/6/2024 để xem xét, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, điện thoại: 024.38237609)./.   
Chi tiết công văn số 1002/KTHT-HTTT ngày 10/6/2024 xem tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang