Số/ký hiệu
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký
Trích yếu Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổng thất trong nông nghiệp và các Thông tư: 08/2014/TT-BNNPTNT và 02/2016/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổng thất trong nông nghiệp và các Thông tư: 08/2014/TT-BNNPTNT và 02/2016/TT-BNNPTNT

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất