Số/ký hiệu
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký
Trích yếu Qui chuẩn KTQG Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai;
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Qui chuẩn KTQG Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai;

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất