Hợp tác phát triển chuỗi giá trị dược liệu

 Ngày 6 tháng 9 năm 2022, tại Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT); Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế); Công ty cổ phần dược Nam Hà tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển chuỗi giá trị dược liệu.

Tham gia Lễ ký kết có ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, ông Trần Minh Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền và bà Phạm Thị Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Nam Hà và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng, ban liên quan thuộc Cục KTHT và PTNT, Cục Quản lý y dược cổ truyền; Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn một số địa phương, các hợp tác xã nông nghiệp có sản xuất, kinh doanh dược liệu của Thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang.

Thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển vùng trồng cây dược liệu Quốc gia tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, phát triển nguồn tiềm năng cây dược liệu của Việt Nam, tạo công ăn việc làm ổn định cho người nông dân, thành viên của các hợp tác xã, tổ nhóm nông dân người dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế.

         

Thỏa thuận hợp tác cũng thống nhất một số nội dung, nguyên tắc trong việc phối hợp để thúc đẩy các chuỗi giá trị dược liệu:

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tập hợp danh sách các hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu của các địa phương, đặc biệt là địa bàn có dân tộc thiểu số. Có thể giới thiệu về chuyên gia, chuyên ngành để trồng, chăm sóc, thu hoạch và các công việc cần thiết để phát triển vùng nguyên liệu dược liệu. Kết nối và huy động sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương có vùng nguyên liệu dược liệu tham gia.

- Cục Quản lý y dược cổ truyền hỗ trợ về chuyên môn chuyên ngành các danh mục dược liệu quý Quốc gia và các công việc cần thiết để phát triển nguồn và các sản phẩm cây dược liệu phù hợp với các yêu cầu thực tế, và hỗ trợ trong công tác chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật về công tác sản xuất, thu hoạch, và chế biến sau thu hoạch các sản phẩm cây dược liệu.

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và Cục Quản lý y dược cổ truyền cùng hỗ trợ và phối hợp để các sản phẩm cây dược liệu của các hợp tác xã, tổ nhóm nông dân, trang trại có thể truy xuất nguồn gốc, xuất xứ đảm bảo phù hợp với các quy định chung hiện hành, cũng như các thông lệ quốc tế được áp dụng cho các sản phẩm cây dược liệu.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang