Hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris: hợp phần thích ứng thông qua triển khai và nhân rộng Nông nghiệp thông minh khí hậu (CSA) / Thích ứng dựa trên hệ sinh thái ở Hà Tĩnh (Hà Tĩnh SIPA)

Đơn vị thực hiện: World Agroforestry (ICRAF)

Địa bàn:  Hà tĩnh

PP tiếp cận: Nâng cao năng lực và hỗ trợ cán bộ địa phương xác định và hoàn thiện Đề cương về thích ứng với BĐKH, có kế hoạch tài chính đi kèm, phù hợp với chương trình mục 

Cách triển khai: Thực hiện mô hình: Cải thiện khả năng thích ứng và sinh kế cho nông hộ nhỏ thông qua việc thực hiện các mô hình EbA/CSA có lồng ghép giới và có khả năng nhân rộng

Mục tiêu: Nông hộ nhỏ và cộng đồng tại các khu vực dự án tăng khả năng phục hồi trước tác động của BĐKH thông qua tưng cường nâng cao năng lực, cải thiện phương thức canh tác, bảo vệ bờ biển, giảm xói mòn và ổn định sinh kế

Kết quả:  Nhân rộng qua cơ quan nhà nước và các đối tác khác: Nâng cao năng lực theo nhu cầu của các bên liên quan chính để tích hợp EbA/CSA vào trong các chương trình, dự án và chiến lược liên quan


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam