Số/ký hiệu
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký
Trích yếu Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Đề án
Tệp đính kèm Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất