Số/ký hiệu
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký
Trích yếu Báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tinh hình thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2018
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tinh hình thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2018

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất