Số/ký hiệu 1098/KTHT-QHDC
Ngày ban hành 10/12/2019
Người ký Cục trưởng Lê Đức Thịnh
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất