Xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg

Căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại khoản 1 mục IV Điều 1 Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem chi tiết tại đây

2. Dự thảo Thông tư xem chi tiết tại đây

3. Biểu kế hoạch vốn xem chi tiết tại đây

4. Mẫu biên bản bình xét hộ dân tham gia dự án, phương án xem chi tiết tại đây

5. Báo cáo  Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ xem chi tiết tại đây


Tin liên quan

© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang