Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
263/KTHT-QHDC 17/04/2020 thực hiện bố trí dân cư ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg
150/KTHT-NNNT 17/03/2020 Thông báo kinh phí và hướng dẫn xây dựng dự án thí điểm phát triển NNNT năm 2020
1844/KTHT-BNN 12/03/2020 Tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
13/QĐ-KTHT-VP 20/02/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính và quản lý tài sản công
19/12/2019 góp ý kiến nội dung dự thảo báo cáo quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030
1098/KTHT-QHDC 10/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020
984/KTHT-HTTT 05/11/2019 Tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện mục tiêu phát triển 15000 HTX
975/KTHT-HTTT 01/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP; Quyết định số 461/QĐ-TTg; Quyết định số 3386/QĐ-BNN-TCCB
685/KTHT-HTTT 08/08/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
666/KTHT-VP 05/08/2019 Đề nghị báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm về kinh tế hợp tác qua đia chỉ email
06/2019/TT-BNNPTNT 19/07/2019 Thông tư Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của Hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý của nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp
20/06/2019 Hướng dẫn cách ghi các biểu mẫu các số liệu về cơ điện nông nghiêp;
20/06/2019 Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020
20/06/2019 Báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tinh hình thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2018
20/06/2019 Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp;