Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/06/2019 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổng thất trong nông nghiệp và các Thông tư: 08/2014/TT-BNNPTNT và 02/2016/TT-BNNPTNT
20/06/2019 Qui chuẩn KTQG Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai;
06/06/2019 Điều khoản tham chiếu Hội thảo quốc tế về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Thực trang - Kinh nghiệm - Định hướng
06/06/2019 Terms of reference International workshop on agricultural vocational training for rural workers Real Page - Experience - Orientation