Số/ký hiệu 150/KTHT-NNNT
Ngày ban hành 17/03/2020
Người ký Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoàng Yến
Trích yếu Thông báo kinh phí và hướng dẫn xây dựng dự án thí điểm phát triển NNNT năm 2020
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Thông báo kinh phí và hướng dẫn xây dựng dự án thí điểm phát triển NNNT năm 2020

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất