TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Quý vị đại biểu và quý độc giả có thể tải Danh mục tài liệu Hội nghị theo các file dưới đây.

1. bìa trước

2. Bìa sau

3. Báo cáo tóm tắt Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Tham luận: Phát triển các tổ,nhóm, chi hội nghề nghiệp và xây dựngHTX nông nghiệp - Trung ương Hội Nông dân.

5. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

6. Kết luận 56-KL/TW ngày 21/2/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

7. Kết luận 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

8. Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

9. Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT

10. Chuyên đề 1: Báo cáo Phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Xu hướng và giải pháp - Bộ Nông nghiệp và PTNT

11. Chuyên đề 2: Báo cáo chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp: Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị - Bộ Nông nghiệp và PTNT

12. Chuyên đề 3: Báo cáo một số chính sách hỗ trợ hợp tác xã về vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ chế biến sản phẩm; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

13. Chuyên đề 4: Nghiên cứu hoàn thiện quy định về mức độ giao dịch giữa thành viên và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT.

14. Tham luận: Hoạt động của Hợp tác Bưởi Da Xanh Bến Tre Thuận lợi & Khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động

15. Tham luận: Kết quả chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩmchăn nuôi hữu cơ - Tập đoàn Quế Lâm

16. Bản tin HTX NN1 Bản tin HTX NN 2 Bản tin HTX NN 3

 


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang