Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07 / 01 /2016 của Bộ Chính Trị khóa XI "Về tiếp tục đẩy manh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở "

Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07 / 01 /2016 của Bộ Chính Trị khóa XI "Về tiếp tục đẩy manh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế  dân chủ ở cơ sở " chi tiết xem tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang