Số/ký hiệu 13/QĐ-KTHT-VP
Ngày ban hành 20/02/2020
Người ký Cục trưởng Lê Đức Thịnh
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính và quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính và quản lý tài sản công

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất