Số/ký hiệu
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký
Trích yếu Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất