Quy hoạch và Bố trí dân cư

26 11
An toàn trong những ngôi nhà chống bão

An toàn trong những ngôi nhà chống bão

Qua 2 năm triển khai, Dự án “Thực hiện các sáng kiến khuyến khích làm nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo ở vùng đô thị của Việt Nam” (Dự...

Ngày 26/11/2018