Nhiệm vụ thuộc 05 thuộc nội dung thành phần số 03 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023

ăn cứ Quyết định số 1222/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BNN-KTHT ngày 01/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Điều chỉnh Quyết định số 1222/QĐ-BNN-TC ngày 31/3/2023);

Công văn xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang